24 sierpnia 2014

Dzień Niepodległości Ukrainy (Independence Day of Ukraine)

źródło: justbusk.gov.ua
 Zaraz po wczorajszym Dniu Flagi, dzisiaj 24 sierpnia, mamy kolejne państwowe święto, a mianowicie Dzień Niepodległości Ukrainy (День Незале́жності Украї́ни) .

Historia święta:
  • 16 lipca 1990 roku Rada Najwyższa Ukraińskiej SRR przyjęła Deklarację Suwerenności Państwowej Ukrainy, a także uchwałę "w sprawie Dnia Niepodległości Ukrainy." 
  • 18 czerwca 1991 roku, wprowadzono zmiany do Kodeksu Pracy i ustalono 16 lipca - Dzień Niepodległości Ukrainy, dniem świątecznym.
  • 20 sierpnia, Rada Najwyższa Ukraińskiej SRR, przyjęła Deklaracje Niepodległości Ukrainy, która potwierdzona została, we wszechukraińskim referendum, 1 grudnia 1990 roku (przy okazji wyborów prezydenckich, które wygrał Leonid Krawczuk[Леонід Кравчук]). 
  • 20 lutego 1992 roku Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła uchwałę "w sprawie Dnia Niepodległości  Ukrainy.", w której zmienia obchody Dnia Niezależności Ukrainy, z 16 lipca, na 24 sierpnia.
  • 5 czerwca 1992 roku Parlament Ukrainy wniósł zmiany do Kodeksu Pracy, ustalając 24 sierpnia świętem państwowym. 
źródło: http://uk.wikipedia.org/
 
flaga Ukrainy
godło Ukrainy

kontury państwa ukraińskiego


Hymn Ukrainy

Ще не вмерла Українa
Ще не вмерла Українa ні слава, ні воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому; Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу, тіло...
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане помiж народами.
Душу, тіло...

Nie umarła jeszcze Ukraina
Nie umarła jeszcze Ukraina ani chwała, ani wolność,
Jeszcze do nas, bracia Ukraińcy, uśmiechnie się los.
Zginą wrogowie nasi jak rosa na słońcu,
Zapanujemy i my bracia, w naszym kraju.
Duszę, ciało poświęcimy dla naszej wolności,
Pokażemy, żeśmy bracia, z kozackiego rodu.
Staniemy bracia do krwawego boju od Sanu do Donu,
Panować w domu ojców nie damy nikomu.
Czarne Morze się uśmiechnie, dziad Dniepr rozraduje,
W naszej Ukrainie dola się odmieni.
Duszę, ciało...
Praca rąk i zapał szczery swoje dopowiedzą
I wolności pieśń huczna po kraju się rozleje,
Za Karpaty się odbije i po stepach zagrzmi,
Chwała Ukrainy stanie między narodami.
Duszę, ciało...
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Ukrainy
***
 W dzisiejszym dniu, nasuwa się tylko jedno pytanie:
Czy Ukraina tak naprawdę przez te 23 lata była i jest niezależnym, niepodległym Państwem?  
Obecna historia, tworząca się na naszych oczach - daje nam, na to pytanie odpowiedź....... dopiero teraz, po tylu latach Ukraina obudziła się i dostrzegła, ze tak naprawdę wcale nie była niezależna - to był mit, który został obalony. Obecnie kraj walczy, by właśnie takim państwem się stać - niezależnym, niepodległym, suwerennym.........a czy się stanie, czas nam pokaże....................

***
A jakie jest Państwa zdanie, na temat niezależności Ukrainy???? -zapraszam do dyskusji w komentarzach, pod tym postem!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Bardzo dziękuję za wizytę i pozostawiony komentarz :)
Osoby pozostawiające komentarze anonimowo, bardzo proszę, o podpisywanie się np. imieniem - ułatwi to nam dyskusję.

Serdecznie pozdrawiam
Polka na Kresach