12 września 2015

Polska sobotnia szkoła, w Kołomyi (Polish Saturday school, in Kołomyja)

polska sobotnia szkoła  im. Stanisława Vincenza w Kołomyi 
Polska sobotnia szkoła im. Stanisława Vincenza, w Kołomyi, prowadzona jest dzięki