29 stycznia 2017

Jasełka

Jasełka w Polskiej Sobotniej Szkole im. St. Vincenza w Kołomyi