19 września 2014

Szkoła nr 5, w Kołomyi (School No. 5, in Kołomyja)


Szkoła nr 5, w Kołomyi
 W dzisiejszym poście chciałabym przedstawić Państwu szkole nr 5, im. T. Szewczenki, w Kołomyi.

HISTORIA SZKOŁY

 Historia szkoły rozpoczyna się 15 grudnia 1903 roku, kiedy to, z pozwolenia Lwowskiej Krajowej Rady, otwarto pierwsza czteroklasowa, państwowa szkole z rusińskim(ukraińskim) językiem nauczania. Wtedy to szkoła mieściła się w Narodowym Domu (obecnie muzeum Huculszczyzny i Pokucia). 
 Kiedy mury szkoły okazały się za ciasne wynajęto dodatkowe pomieszczenia w szkole im. A. Mickiewicza (na przeciwko muzeum Huculszczyzny i Pokucia, obecnie znajduje się tam przychodnia zdrowia) 
 Pierwsze drukowane wzmianki o szkole pojawiają się od 15 sierpnia 1904 r w gazecie  "Ruska-ja Rada" 
 Później, w czasach austriackich, szkoła przeniosła się w pomieszczenia męskiej szkoły im Jachowicza (Яховича). Edukacja odbywała się tam w godzinach popołudniowych (druga zmiana), w języku polskim. 
 W 1918 r. szkoła przeniosła się w pomieszczenia polskiej szkoły im. M. Konopnickiej, gdzie znajduje się po ten czas. 
 W 1921 r. szkoła uzyskała status państwowej szkoły im. T. Szewczenki, z nauczaniem szeregu przedmiotów, w języku polskim.
 W tym samym roku polska władza zgodziła się przekształcić szkole z czteroklasowej w siedmioklasowa, z umowa ze ukraińskie społeczeństwo znajdzie dla niej odpowiednie pomieszczenia. Ukraińskie Pedagogiczne Towarzystwo" przekazało na ten cel swoja kamienice przy ulicy Sobieskiego (wcześniej znajdowała się tam chłopięca bursa) Po naleganiach szkoła została przekształcona do najwyższego poziomu. W tym czasie w całej Galicji szkoły o takim poziomie znajdowały się tylko we Lwowie, w Przemyślu i w Kołomyi.
 W 1937 roku, w wyniku polskiej reformy edukacyjnej, szkoła im. T. Szewczenki została połączona z dziewczęcą szkolą im. księżnej Olgi.
 Wrzesień 1939 roku przyniósł kolejna reorganizacje. W związku z wybuchem II wojny światowej, szkoła przeszła w ręce sowieckie tracąc imię T. Szewczenki a stając się prosto szkołą nr 5. Podczas niemieckiej okupacji szkoła przywraca sobie status szkoły państwowej, z ukraińskim językiem nauczania.
 W 1956 r nadany zostaje jej status średniej politechnicznej
 W 1958 r mury szkoły opuszczają pierwsi dziesięcioklasowy, od tego czasu jest to szkoła średnia
 1963-1966 szkoła jedenastoroczna
 1966-1973 szkoła ośmioroczna
 Od 1973 roku szkoła znowu staje się ogólno-edukacyjną, średnią.
 W 1997 r średnia szkoła nr 5 im T. Szewczenki otrzymuje status specjalistycznej z naciskiem na język francuski, a od 2009 r. z dogłębnym poznawaniem języków obcych (angielskiego i francuskiego)
źródło: http://kolomiya5.jimdo.com/ Zapraszam do zobaczenia:

Jarmark dla sil ATO, w szkole nr 5, w Kołomyi -  http://polkanakresach.blogspot.com/2014/09/jarmark-dla-si-ato-jarmark-for-forces.html
Szkoła nr 1, w Kołomyi -  http://polkanakresach.blogspot.com/2013/04/szkoa-nr-1-w-koomyi-school-no1-in.html

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Bardzo dziękuję za wizytę i pozostawiony komentarz :)
Osoby pozostawiające komentarze anonimowo, bardzo proszę, o podpisywanie się np. imieniem - ułatwi to nam dyskusję.

Serdecznie pozdrawiam
Polka na Kresach